гр. София
+359 988 328 806
office@primusbg.com

GDPR/ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ВЪПРОСТНИК ЗА АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА С ЦЕЛ ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

2.1. Посочете приблизителен брой физически лица, чиито данни обработвате?
2.2. Посочете групи лица, чиито данни се обработват в предприятието (напр. доставчици, контрагенти, служители, кандидати за работа, клиенти и др.)
Тук се включват и всякакви апликации, на които предоставяте лични данни.