гр. София
+359 988 328 806
office@primusbg.com

Износ и инвестиции в ЕС

Инвестиции в чужбина на български компании и износ на стоки в държавите-членки

Осигуряваме професионални съвети, във връзка със законодателството на ЕС и държавите – членки, с цел  установяване на присъствие на българските предприятия на съответния пазар. Компанията работи с утвърдени юристи в областта на търговското право, които ще съдействат за защита на вашите интереси на ниво ЕС.  
 
 
Осигуряваме консултантска помощ за осъществяването на най-различни казуси на клиенти, свързани с постигане на цели и прилагане на дейности за инвестиции и износ в ЕС, като:
 
  1. регистриране на търговски дружества и клонове в друга държава-членка;
  2. анализ на  търговско, трудово, международно, вещно законодателство и други;
  3. извършване на проучване, свързано с осъществяване на икономическа дейност в съответната държава;
  4. износ на продукция;
  5. сключване на сделки;
  6. комуникация с партньори и бъдещи такива;
  7. превоз на продукция;
  8. закупуване на имоти;
  9. други.
 

Опишете вашия казус.