гр. София
+359 988 328 806
office@primusbg.com

Първоначален анализ на кандидати по европейски програми

ВЪПРОСТНИК ЗА АНАЛИЗ НА КАНДИДАТИТЕ С ЦЕЛ ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ДОПУСТИМОСТТА ПО ПРОГРАМИТЕ НА ЕС

Опишете дали това е физическо лице, или юридическо лице - фирма, нпо, фондация, държавна институция, стартиращо предприятие и др.
Моля, опишете Булстат или ЕИК номер, ако кандидатът е юридическо лице!
Опишете, по коя програма сте кандидаствали, както и участието от други ваши свързани фирми.
Опишете преди колко време е било това и какви са тези помощи! Ако не сте получавали, моля напишете това обстоятелство!
Опишете оборота за всяка една от последните 3 години. Ако предприятието има по-малко от 3 приключени финансови години, опишете информация само за тях.