гр. София
+359 988 328 806
office@primusbg.com

Първоначален анализ на кандидати по европейски програми

ВЪПРОСТНИК ЗА АНАЛИЗ НА КАНДИДАТИТЕ С ЦЕЛ ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ДОПУСТИМОСТТА ПО ПРОГРАМИТЕ НА ЕС

Пример: Здравеопазване,Грижа за възрастните хора, Образование, Лека промишленост, ИКТ и др.