гр. София
+359 988 328 806
office@primusbg.com

Primus & Christine vision

"Лесно е да се види какво е необходимо, но не е лесно човек да иска или да е способен да го направи." - Хауърд Маркс

CHRISTINE VISION GROUP LTD

MY CLOTHES
BG STORE

За нас

PRIMUS INVESTMENT & CHRISTINE VISION

Primus Investment и Christine vision са група български предприятия свързана по между си. Групата може да ви предложи услуги в областта на бизнес развитието, европейските проекти, управлението на инвестиции, GDPR. 

Услугите ни са насочени както към физически, така и към юридически лица, включително за стартиращи предприятия. Компанията оперира в цялата страна.  

 

Основните ни услуги са в следните направления: 

Износ на стоки и управление на инвестиции в чужбина

Осигуряваме помощ на корпоративни клиенти за износ на продукция, сключване на сделки, закупуване на имоти, регистрация на клонове и други услуги. 

Прочети…

Европейски програми и проекти

Предоставяне на актуална информация относно програмите, откритите процедури за кандидатстване, проекти в които може да участвате, начините за кандидатстване, подготовката на документацията за кандидатстване и управление  на одобрени проекти.

Прочети…

GDPR/Защита на личните данни

Предоставяме консултантска помощ при анализ, препоръки и изготвяне на документация, последващ текущ, единен и цялостен мониторинг за съответствие на дейността Ви с изискванията на Регламента и закона. Определяне и назначаване на длъжностно лице по защита на данните

Повече…
Направете връзка с нас!

КОНТАКТИ

 

София 1

 ул. Маестро Кънев №66, вх. Б, ап. 22

София 2

 ул. Добри Христов, бл.146, вх.В

Габрово

гр. Габрово – планира се създаване на офис!

Русе

Русе, ул. Асен Златаров 30 ет.1 – в процес на промяна!

Партньори