София, ул. „Добри Христов“ 146
+359 988 328 806
office@primusbg.com

Европейски програми и проекти

ЗА НАС

Примус Инвестмънт 


Инвестицията е една от стъпките към успеха. Дали ще инвестирате в образованието си, в изграждането на нов продукт във вашия бизнес или ще инвестирате в материални активи, ние сме готови да ви помогнем като ви предоставим идеи, съвети, препоръки, стратегии или изграждане на цялостен проект, с цел повишаването на вашата конкурентоспособност.

Прочети повече

Изработка на проекти / Услуги

За да се достигне до подаването на документите за кандидатстване първо трябва да се извършат определени действия. Предлагаме ви следните услуги:

Консултации и информация

Предоставяне на актуална информация относно програмите, откритите процедури за кандидатстване, проекти в които може да участвате, начините за кандидатстване. По този начин се цели нашите клиенти да бъдат напълно информирани за възможностите, които фондовете предоставят и как да се възползват от тях.Предоставяне на актуална информация относно програмите, откритите процедури за кандидатстване, проекти в които може да участвате, начините за кандидатстване. По този начин се цели нашите клиенти да бъдат напълно информирани за възможностите, които фондовете предоставят и как да се възползват от тях.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА 

Обсъждане или генериране на проектни идеи. Услугата позволява на нашите клиенти да преценят дали идеята им е подходяща за кандидатстване по избраната от тях програма, има ли подходяща програма за тази идея и ако не, могат ли да се направят трансформации на проектната идея, за да стане тя подходяща за финансиране. Тази услуга цели да коригира или генерира подходяща идея, която при евентуалното й превръщане в проект да бъде в съответствие с целите на програмата. 

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ 

Предоставяне на консултации, свързани с изискванията за кандидатстване, подготовката на документацията, разработката на проекта и последващото кандидатстване. Тази услуга е свързана с практическата подготовка на клиента за кандидатстване. Създават се необходимите условия за допустимост на кандидата, според изискванията на процедурата, попълва се формуляр/ бизнес план и се подготвят необходимите заявления, декларации и други документи. Подпомагаме клиента при подаването на документите към администрацията. 

КОНСУЛТАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ

Предоставяме консултации, свързани с управлението на одобрени проекти на нашите клиенти. Консултациите могат да бъдат свързани с определени въпроси, както и към цялостното управление на проекта. 

Свържете се с нас

Контакти

Моля, свържете се предварително с нас, за да определим дата и час за посещение! 
Офиси: гр. София и гр. Русе
тел: +359 988 328 806 
e-mail: office@primusbg.com 

[]
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ВАЖИ ЗА ПЪРВИТЕ 20 КЛИЕНТА!

ЕДНОГОДИШЕН АБОНАМЕНТ ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИ


ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ:
500 ЛЕВА ТАКСА

ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ:

% ОТ ПОЛУЧЕНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ – ЗАПЛАЩА СЕ САМО СЛЕД ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТА!

ПОДАЙ ЗАЯВКА!