гр. София
+359 988 328 806
office@primusbg.com

Инвестирай в своите идеи!

 Инвестиции за развитие на вашето предприятие

За нас

Примус Инвестмънт е социално предприятие, което обединява експерти в различни области, решени да предоставят консултантски услуги с цел осигуряване на финансови средства за провеждането на различни социални инициативи и благотворителност.

За набавяне на средства фирмата може да ви предложи услуги в областта на бизнес развитието, европейските проекти, управлението на инвестиции, GDPR и други.

Всяка организация и всеки експерт, който желае да предоставя услуги, с цел генериране на средства за социални инициативи може да направи връзка с нас и да се включи към екипа. Всеки член на екипа получава възнаграждение за работата, която е извършил!

Услугите ни са насочени както към физически, така и към юридически лица, включително за стартиращи предприятия.  Компанията оперира в цялата страна.
 

Процедури за кандидатстване!

Представена е кратка информация за предстоящи и актуални процедури за кандидатстване.

Процедури

Първоначален анализ на кандидати по европейски програми 

„Хоризонт 2020“ има няколко грантови схеми, ориентирани към подкрепа на различни типове дейности.

Хоризонт 2020  

 В интервала от 7.11.2017 до 23.9.2020 „Хоризонт 2020“ е единствената програма, която предлага 100% финансиране на МСП, големи и микропредприятия. Програмата е с бюджет в размер на близо 80 млрд евро за период от 7 години (2014—2020 г.). През новия програмен период (2021 – 2027 г.)наследник на тази програма ще бъде Рамкова Програма на Европейския съюз „Хоризонт Европа” (2021 – 2027 г.) 

Хоризонт 2020
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

GDPR  

Това е Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни, приет от Европейския парламент, който от 25 май 2018г. се прилага пряко и в България. За бизнеса това означава много нови правила, чиято цел е да гарантират защитата на личните данни на всеки човек. По силата на Регламента, за да бъде законосъобразно събирането и обработването на лични данни на всеки Ваш служител, контрагент или бизнес партньор, то трябва да се извършва въз основа на негово изрично съгласие, дадено за конкретна/и цел/и, и чието свободно даване Вие трябва да можете да докажете във всеки един момент.

Анализирай своя бизнес!
 

Investments management

We provide consulting for investments management of start-ups and entrepreneurs as well as companies with long financial history. Services are accessible for domestic and foreign entities and individuals.

If your business headquarters is situated outside of Bulgaria, please, first write us an e-mail and explain what are your goals and intentions of investing in Bulgaria.
In other words what is your idea for an investment project?

Please include your company ID number, company name, communication data, employee in charge, representative in Bulgaria (if it`s applicable) and his data as well.

Legislation 

This page is under construction …… ..
Страницата е в процес на подготовка …… ..

Additional funding 

This page is under construction …… ..
Страницата е в процес на подготовка …… ..

Project preparation and performing 

This page is under construction …… ..
Страницата е в процес на подготовка …… ..

Human resources hiring and management 

This page is under construction …… ..
Страницата е в процес на подготовка …… ..

Управление на инвестиции в чужбина

 Осигуряваме консултантска помощ и подкрепа за управление на инвстиции в чужбина на стартиращи предприемачи, както и на компании с дълга финансова история. 

Услуги в чужбина
Консултации на търговци

Съответствие със 
Законодателството в България и слючване на сделки в чужбина

Осигуряваме консултантска помощ на търговци(ЕТ и търговски дружества), както и на организации с нестопанска цел за осъществяването на търговската им дейност, във връзка с:
– проучване и анализ на законодателство; приложимост на нормативни актове; спазване на изисквания на закона спрямо дейността им; европейско и международно законодателство; Търговски тайни, GDPR/лични данни, авторско право; законодателство и подготовка за внос и износ на стоки; подготовка на договори и извършване на други дейности преди сключване на сделки, както и всякакви други консултации във връзка със търговската им дейност с изключените на  тези посочени в ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (прехвърляне на имоти, финансови операции и т.н.). 

Прочети повече
Направете връзка с нас!

КОНТАКТИ

 

София 1

 ул. Маестро Кънев №66, вх. Б, ап. 22

София 2

 ул. Добри Христов, бл.146, вх.В

Габрово

гр. Габрово – планира се създаване на офис!

Русе

Русе, ул. Асен Златаров 30 ет.1 – в процес на промяна!