гр. София
+359 988 328 806
office@primusbg.com

Инвестирай в своите цели и подкрепи социална кауза!

Примус Инвестмънт е социално предприятие, предоставящо услуги на бизнес организации. Ние влагаме 50% от цената на всяка услуга в конкретни социални инициативи

За нас

Примус Инвестмънт е социално предприятие, което обединява експерти в различни области, решени да предоставят консултантски услуги с цел осигуряване на финансови средства за провеждането на различни социални инициативи и благотворителност.

За набавяне на средства фирмата може да ви предложи услуги в областта на бизнес развитието, европейските проекти, управлението на отпадъци, GDPR и други.

Всяка организация и всеки експерт, който желае да предоставя услуги, с цел генериране на средства за социални инициативи може да направи връзка с нас и да се включи към екипа. Всеки член на екипа получава възнаграждение за работата, която е извършил!

Услугите ни са насочени както към физически, така и към юридически лица, включително за стартиращи предприятия.  Компанията оперира в цялата страна.
 

Направете връзка с нас!

КОНТАКТИ

 

София 1

 ул. Маестро Кънев №66, вх. Б, ап. 22

София 2

 ул. Добри Христов, бл.146, вх.В

Габрово

гр. Габрово – планира се създаване на офис!

Русе

Русе, ул. Асен Златаров 30 ет.1 – в процес на промяна!