PRIMUS

Информационно-комуникационни технологии (WEB DESIGN И ИКТ)


Мястото на информационно-комуникационните технологии(ИКТ) в развитието на бизнеса нараства.Те са определящ фактор за подобряване на производството,управление и организация на предприятията и налагането им в страната и на чуждите пазари. Електронните технологии допринасят за по-добрата комуникация между служителите във фирмите, както и за по-качествено обслужване на клиентите. Интернет системите и технологиите създават допълнително реклама за предприятията доста по-икономично и ефективно, спрямо традиционните методи. Информационните технологии служат на организациите не само в бизнес сектора, но всичките им позитиви могат да се приложат във всяка една организация, институция и каквато и да е друга структура. В следващите редове може да прочетете нашите три главни услуги в ИТ сферата.

1) Разработка и дизайн на WEB сайтове - услугата позволява изготвянето на добре изгледаща и функционираща интернет страница за популяризирането на продуктите на бизнеса ви или дейността на вашата организация. Тя позволява на вашите клиенти/целеви групи да добият представа за предлаганите от вас стоки и/или услуги. Това допринася за повече доверие към организацията и дава възможност за печалба на нови клиенти/целеви групи и партньори в чужбина или в различните области на България, като разширява обхвата на организацията върху пазарните ниши/заинтересованите лица.

2) Разработка и дизайн на електонни магазини – те съдържат всички качества на интернет страницата, но заедно с това дават възможност за популяризиране на вашата дейност или продажба на вашите стоки и услуги по много икономичен начин. Те спестяват наемането на офиси или помещения в различни градове в България и в чужбина. Дават възможността да се достигне до по-голям кръг от клиенти, без допълнителни разходи.

3) Информационно-комуникационни системи - услугата позволява изграждане на интернет платформи, системи и приложения за организациите (предприятия, неправителствени организации, институции и др.). Платформите подпомагат комуникацията на организациите с различни целеви групи - клиенти, служители, партньори. Могат да се използват за отчитане на работно време или извършена работа от страна на служителите в съответната организация. Спомагат за изграждането на мост между бизнес организациите и техните лоялни или новодошли клиенти, като улеснява комуникацията между тях. Дава възможност да се подобри конкурентоспособността на предприятията и да допринесе за по ефективното им производство. Интернет платформите помагат за организирането на събития, мероприятия на дадена НПО или фондации, както и комуникацията с техните членове и дейци. В зависимост от организацията и нейните желания и цели, ще се изготви точната платформа.

Фирмата предлага разработка на ваши идеи за интернет системи и магазини, модификацията им или генерирането на нови идеи, свързани с целта на вашата организация.

Свържете се с нас за повече информация.Свържете се с нас

гр.РУСЕ и гр.СОФИЯ

тел.: +359 988 328 806

e-mail: office@primusbg.comPRIMUS
© 2022 Primus Investment LTD. All rights reserved

/ Русе / София / Габрово / Консултантска фирма / Европейски проекти и програми / Цени / office@primusbg.com