PRIMUS

“Сертификация на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001,
Системи за управление по околна среда съгласно ISO 14001,
Системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001,
Системи за управление на енергиятa ISO 50001.”


Страницата се разработва! Ако имате въпроси, моля свържете се, чрез раздел контакти!Свържете се с нас

гр.РУСЕ и гр.СОФИЯ

тел.: +359 988 328 806

e-mail: office@primusbg.comPRIMUS
© 2022 Primus Investment LTD. All rights reserved

/ Русе / София / Габрово / Консултантска фирма / Европейски проекти и програми / Цени / office@primusbg.com