PRIMUS

Процедурите, които са обявени за кандидатстване по ОПРЧР, съдържат прикачен PDF файл, с основна информация за тях.

Останалите процедури се очаква да бъдат открити през 2017 г.Процедура „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“Процедура „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“Процедура „ПОДКРЕПА ЗА ЛИЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ“


Процедура „ОТКРИЙ МЕ“


Процедура „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ“

Свържете се с нас

гр.РУСЕ и гр.СОФИЯ

тел.: +359 988 328 806

e-mail: office@primusbg.comPRIMUS
© 2023 Primus Investment LTD. All rights reserved

/ Русе / София / Габрово / Консултантска фирма / Европейски проекти и програми / Цени / office@primusbg.com