PRIMUS

Процедурите, които са обявени за кандидатстване по ОПИК, съдържат прикачен PDF файл, с основна информация за тях.

Останалите процедури се очаква да бъдат открити през 2017 г. и 2018 г.Процедура „Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП“


Процедура "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите"

Свържете се с нас

гр.РУСЕ и гр.СОФИЯ

тел.: +359 988 328 806

e-mail: office@primusbg.comPRIMUS
© 2023 Primus Investment LTD. All rights reserved

/ Русе / София / Габрово / Консултантска фирма / Европейски проекти и програми / Цени / office@primusbg.com