PRIMUS

Практическо обучение по изготвяне и управление на проектиПримус Инвестмънт и ЦПО Бизнес практик предлагат практическо обучение на лица, желаещи да усвоят знания и умения в подготовката и управлението на европейски проекти или такива в реализирането на нов продукт или услуга за определена компания. От обучението могат да се възползват физически лица и компании.

Целта на обучението е да утвърди в курсистите основните знания и умения в сферата на Европейските проекти и да изгради мениджърско мислене. Обучението е създадено по ред и начин, който ще осигури практическото преминаване на обучаващия се през етапите на подготовката и планирането на проекта. Теорията е сведена до минимум. Обучението включва главно решаване на практически задачи и казуси. След всяка задача се анализират направените грешки и се изчистват неяснотите. На финала на обучението лицата изготвят проект за кандидатстване по актуална програма на ЕС. Курсистът ще завърши обучението си с удостоверение.

Форми на провеждане:

Дистанционна форма

Дистанционната форма е основната форма на обучение и най-подходящата за по-доброто придобиване на знания и умения. Изготвянето на проекти изисква самостоятелен анализ на информация, техническо оформяне и мислене на мениджърите. Именно дистанционната форма позволява на курсистите да организират своето време и да се справят самостоятелно със задачите без помощта на други лица или колеги, което се случва в присъственото обучение. Лицата имат и възможността да организират времето си за работа, което също е фактор при подготовката и управлението на проекти.

Дистанционната форма е много добър вариант за заетите лица, защото таксата за обучение е по-ниска и не задължава лицата да посещават зали за обучение след края на работното време или в почивните дни. Дистанционното обучение е гъвкаво и не пречи на работата на заетите лица. Обучението в дистанционна форма е по-ефективно, защото така курсистите ще трябва сами да намират варианти за справяне с възникналите проблеми, да работят самостоятелно в създаването на проекта и търсенето на информация. Така по-лесно ще се изчистят неточностите и неяснотите, а в края на обучението самите курсисти ще са изградили техен стил на работа, който ще се придържа към основните правила и практики при разработка и управление на проекти.

Присъствена форма

Възможно е да се организира присъствена форма, но това се уточнява допълнително със съответния курсист или организация. Присъствената форма ще бъде значително по-скъпа!

Предстои нов програмен период 2021-2027 г. Организациите и физическите лица/курсисти/ ще могат да се подготвят предварително и своевременно за новите програми.

Цената на курса е 2600 лева и се провежда в рамките на 3 или на 6 месеца, в зависимост от желанието и натовареността на обучаващия се. Курсът е разделен на 3 модула. Курсистът заплаща таксата на 3 равни вноски. Всяка вноска се заплаща преди всеки модул на обучение. Удостоверението, което курсистът ще получи след завършване на обучението, е за част от професия "Икономика и мениджмънт" и важи в целия ЕС.

Моля, свържете се за повече информация!


ПОВЕЧЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО:
projectmanagementpractices.eu


Свържете се с нас

гр.РУСЕ и гр.СОФИЯ

тел.: +359 988 328 806

e-mail: office@primusbg.comPRIMUS
© 2019 Primus Investment LTD. All rights reserved

/ Русе / София / Габрово / Консултантска фирма / Европейски проекти и програми / Цени / office@primusbg.com