PRIMUS

Практическо обучение по изготвяне и управление на проектиПримус Инвестмънт и ЦПО Бизнес практик предлагат практическо обучение на лица, желаещи да усвоят знания и умения в подготовката и управлението на европейски проекти или такива в реализирането на нов продукт или услуга за определена компания. От обучението могат да се възползват физически лица и компании.

Целта на обучението е да утвърди в курсистите основните знания и умения в сферата на европейските проекти и да изгради мениджърско мислене. Обучението е създадено по ред и начин, който ще осигури практическото преминаване на обучаващия се през етапите на подготовката и планирането на проекта. Теорията е сведена до минимум. Обучението включва главно решаване на практически задачи и казуси. След всяка задача се анализират направените грешки и се изчистват неяснотите. На финала на обучението лицата изготвят проект за кандидатстване по актуална програма на ЕС. Курсистът ще завърши обучението си с удостоверение.


ПОВЕЧЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО:


projectmanagementpractices.eu


Свържете се с нас

гр.РУСЕ и гр.СОФИЯ

тел.: +359 988 328 806

e-mail: office@primusbg.comPRIMUS
© 2022 Primus Investment LTD. All rights reserved

/ Русе / София / Габрово / Консултантска фирма / Европейски проекти и програми / Цени / office@primusbg.com