PRIMUS

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ИЛИ ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ


ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020Програма за развитие на селските райони 2014-2020Програма за морско дело и рибарство 2014-2020Финансови инструментиПредстоящи процедури, мерки и програми, публикувани за обществено обсъждане

Свържете се с нас

гр.РУСЕ и гр.СОФИЯ

тел.: +359 988 328 806

e-mail: office@primusbg.comPRIMUS
© 2022 Primus Investment LTD. All rights reserved

/ Русе / София / Габрово / Консултантска фирма / Европейски проекти и програми / Цени / office@primusbg.com