PRIMUS

За нас

Примус Инвестмънт е консултантска фирма, предлагаща услуги в следните направления:

1. бизнес консултации,
2. изработка на европейски проекти,
3. маркетинг,
4. информационни технологии (ИТ),
5. обучения по ключови компетентности и професионална квалификация.

Услугите ни са насочени както към физически, така и към юридически лица, включително за стартиращи предприятия.

Компанията оперира в цялата страна.

Фирмата работи с разнообразен кръг от асоциирани експерти - юристи, икономисти, ИТ специалисти и експерти с мениджърски опит в сферата на европейските програми. Консултации можете да получите в офисите ни в гр. Русе и гр. София.

Нашата главна цел е да помогнем за икономическото, социално и интелигентно развитие на нашите клиенти.

Инвестицията е една от стъпките към успеха. Дали ще инвестирате в образованието си, в изграждането на нов продукт във вашия бизнес или ще инвестирате в материални активи, ние сме готови да ви помогнем като ви предоставим идеи, съвети, препоръки, стратегии или изграждане на цялостен проект, с цел повишаването на вашата конкурентоспособност.

Услугите, които предоставяме са свързани една с друга. При желание от ваша страна да внедрите информационно-комуникационни технологии(ИКТ) във вашето предприятие, можете да получите финансиране за това, като кандидатствате по програмите на ЕС. При самото кандидатстване е необходимо да подготвите маркетингова стратегия и/или проучване, които да бъдат описани в проекта,с който кандидатствате, за да докажете икономическата полза от осъществяването му. Самите ИКТ са част от маркетингова стратегия, която може да бъде използвана, за увеличаване продажбите на предприятието или подобряване управлението и организацията му.

Можете да се възползвате от една услуга, всички услуги или може да използвате комбинация от две. Услугите можете да разгледате на нашата интернет страница.

Консултациите могат да бъдат провеждани на адреса на фирмата или на избрано от вас място. Желаем по този начин да осигурим максимално удобство на нашите клиенти.

За връзка с нас посетете раздел "контакти".Свържете се с нас

гр.РУСЕ и гр.СОФИЯ

тел.: +359 988 328 806

e-mail: office@primusbg.comPRIMUS
© 2022 Primus Investment LTD. All rights reserved

/ Русе / София / Габрово / Консултантска фирма / Европейски проекти и програми / Цени / office@primusbg.com